Third quarter July 1 – September 30, 2022 (SWE)

Delårsrapport1 januari – 30 september 2022   Medfield Diagnostics AB (publ) 556677–9871 Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september… läs mer