MDR audit “Stage 2” completed (SWE)

Notified Body har genomfört en ISO 13485 samt MDR revision på Medfields kontor i Göteborg 3-5 maj och bolaget erhöll två mindre avvikelser. Slutlig rapport är ännu utestående. Denna revision… läs mer

Interim report First quarter 2022 (SWE)

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2022 Omsättningen uppgick till 2 416 (1 697) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 504 (-1 960) KSEK. Resultat per… läs mer