Newsletter from Medfield Diagnostics AB 2018-09-06 (Swe)

Medfield Asia Ltd är registrerat i Hongkong.

I ett pressmeddelade från Medfield Diagnostics AB den 19 juni 2018 meddelades att bolaget ingått avtal med Business Research Ltd om att starta ett joint venture bolag ”Medfield Asia Ltd”.

Medfield Asia är nu registrerat i Hongkong på adressen Room 2103, Futura Plaza,

111 How Ming Street, Kwun Tong. Till lokal revisor har KAIZEN SECRETARIES LIMITED anlitats.

Medfield Asia Ltd är ett dotterbolag till Medfield Diagnostics AB och registreringen medför att bolaget kan agera på den kinesiska marknaden och ingå avtal.

Medfield kommer nu att aktivt utvärdera möjligheter till samarbete med lokala partners för att skapa förutsättningar för en effektiv marknadsintroduktion i Kina.

Följ oss på www.medfielddiagnostics.com

Stefan Blomsterberg

CEO

stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com