Newsletter (Swe)

 

Bästa aktieägare

Det är roligt och spännande att vara igång igen efter helgerna.

Vi började året med uppföljning av studien ”MODS” i Stavanger den 7 januari. Inklutionerna fungerar väl och patienter inkluderas både på akutmottagningen på Stavanger Universitetssjukhus, i Luftambulansen och i Haukeland. Det har funnits GDPR-utmaningar med överföring av patientdata mellan Norge och Sverige men vi skall ha löst dessa nu. Cirka 100 patienter har hittills inkluderats av totalt 500. Extra resurser har satts in i studien från mitten av januari 2020 och ytterligare ett instrument har omfördelats till Stavanger för att möta förväntad inklutionstakt. Studien ”TICH01” vid Sahlgrenska och Sundsvalls sjukhus är avslutad efter att ha nått 250 patienter. Studien ”VGR01” på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätter att inkludera. Förhoppningsvis kan vi göra några justeringar i studien för att kunna öka antalet patientdata. Trots bränder och varmt klimat fortsätter studien i Australien som planerat. Efter att hälsoministern i New South Wales besökte Medfield i september 2019 har det varit mycket positiva dialoger med Hunter Medical Research Institute (HMRI). Vi diskuterar bland annat en utökning av aktiviteterna och ett tätare samarbete.

Patientdata från studierna som jag nämner ovan används i träningen av algoritmerna i MD100 och är därför av väsentlig betydelse för utvecklingen av prestandan. Som jag nämnde i Q3 rapporten 2019 ser vi nu spännande positiva resultat av denna träning. Vid sidan av mjukvaruutveckling gör vi nu ett omfattande arbete med teknisk dokumentation. Allt utvecklingsarbete i form av planer, analyser och rapporter sammanställs i en akt som kommer att skickas till vår Notified Body Intertek, senare i år.

På marknadssidan deltar vi i en akutmedicinkonferens i Schweiz i februari och vi har också påbörjat planeringen av vårt deltagande i den Europeiska Stroke konferensen i Wien i maj 2020. Coronavirussituationen påverkar för närvarande Medfield Asia Ltd i liten omfattning. Det är ett mindre antal möten som har flyttats fram till tiden efter firandet av kinesiskt nyår. Vidare fortsätter vi att genomföra möten med potentiella kunder i Norden.

Slutligen vill jag säga att det är inspirerande med alla samtal och kontakter jag har med er aktieägare. Intresset för bolaget är stort och det är glädjande.

 

Stefan Blomsterberg
CEO
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com