VD-brev

Nedan följer information om hur Medfield Diagnostics AB hanterar situationen kopplat till Coronaviruset och Covid-19. Prioriteten för Medfield Diagnostics AB är att med uthållighet kunna fortsätta med de viktiga utvecklingsarbetena… läs mer

Bokslutskommuniké 2019

Styrelsen avlämnar härmed Bokslutskommuniké 2019 för Medfield Diagnostics AB Helåret 2019 Omsättningen uppgick till 4 971 (5 103) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 087 (-7 038) KSEK… läs mer

Rapporteringsdatum

Korrigering av tidigare angivna datum Medfield Diagnostics AB vill härmed meddela följande datum för finansiell rapportering. 2020-­02-­20 Bokslutskommuniké för 2019 2020-­04-­29 Delårsrapport för första kvartalet 2020 2020-­08-­26 Delårsrapport för andra… läs mer

Nyhetsbrev

  Bästa aktieägare Det är roligt och spännande att vara igång igen efter helgerna. Vi började året med uppföljning av studien ”MODS” i Stavanger den 7 januari. Inklutionerna fungerar väl… läs mer