Beslut om företrädesemission

Styrelsen i Medfield Diagnostics AB (publ) beslutade den 10 mars 2017, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en företrädesemission av högst 5 744 568 aktier. Vid full teckning ger emissionen Medfield ett… läs mer

Strokefinder i publicerad studie på patienter med skallskador

Ett studie från institutionen för neurokirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har publicerats i Journal of Neurotrauma http://online.liebertpub.com/doi/10.1089/neu.2016.4869 Studien ”Clinical evaluation of a microwave-based device for detection of traumatic intracranial hemorrhage” inkluderade… läs mer

Delårsrapport Tredje kvartalet 2016

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016 Omsättningen uppgick till 3 867 (2 707) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 743 (-5 532) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Delårsrapport Andra kvartalet 2016

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 Omsättningen uppgick till 2 392 (1 928) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 744 (-4 102) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer