Ny VD i Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB rekryterar Carl Ekvall att ta över som ny VD efter Mikael Persson. Carl kommer närmast från Ortivus AB, där han arbetat sedan 2009. Carl Ekvall har gedigen… läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2016 Omsättningen uppgick till 1 031 (282) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 336 (-2 675) KSEK Resultat per aktie… läs mer

Medfield Diagnostics beviljas patent i USA

Medfield Diagnostics erhåller patent för monitorering och diagnostik av hjärnan med hjälp av mikrovågor i USA. Patentet heter: Solution for internal monitoring of body, US 20100174179. I detta patent beskrivs… läs mer

Medfield anställer Medicinskt ansvarig

Medfield Diagnostics AB har anställt Maria Simon Granberg som Medicinskt ansvarig I bolaget. Maria Simon Granberg har bred erfarenhet i ledande ställningar från läkemedels- och medicin teknisk industri under mer… läs mer