Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring från huvudägare Utöver tidigare erhållna teckningsförbindelser har nu även K-Svets Venture AB, en av huvudägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), uttryckt avsikt att nyttja samtliga sina teckningsrätter i den… läs mer

Inför Årsstämman

Härmed publiceras tillbörliga dokument inför Medfield Diagnostics AB:s (publ) årsstämma onsdagen den 19 juni 2013 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg, Medicinargatan 20 A i Göteborg. Läs fullständigt beslutsunderlag inför årsstämman… läs mer

Emissionsinbjudan

Teckningstiden inleds nu Idag, den 23 maj 2013, inleds teckningstiden i Medfield Diagnostics Aktiebolags (publ) företrädesemission, i vilken även allmänheten ges rätt att teckna. Teckningstiden löper till och med den… läs mer

Kallelse Årsstämman

Kallelse till årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2013 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på… läs mer

Investor memorandum

Härmed publicerar Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) memorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 23 maj 2013 där även allmänheten ges rätt att teckna. Medfield har via skriftliga avtal erhållit… läs mer

Infoträffar

I samband med förestående företrädesemission kommer Medfield Diagnostics AB (publ) att delta i informationsträffar och webbhearing för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. 21 maj 2013 klockan 15:30-16:00 –… läs mer

Vi söker TPM

Technical Product Manager – Medfield Diagnostics AB We are seeking a qualified Technical Product Manager that will make a difference in taking Medfield Diagnostics from being a promising start-up with… läs mer

Medfield på Handels

Aktiespararna arrangerar Stora Analyskvällen på Handelshögskolan i Göteborg Tisdagen den 21 maj är det dags för Stora Analyskvällen i Göteborg. Där kommer Medfield Diagnostics VD Dag Jungenfelt att berätta om… läs mer

Beslut om emission

Pressmeddelande 2013-05-10 Beslut om företrädesemission Vid styrelsesammanträde i Medfield Diagnostics AB (publ) i onsdags, den 8 maj 2013, beslutades – med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 6 maj… läs mer

Strokefinder i Borås

Specialhjälm ska upptäcka stroke Säs ingår i en världsunik studie för att snabbt upptäcka stroke orsakad av blodproppar. Strokehjälmen kan med start nästa år spara både liv och pengar. Sedan… läs mer