Inför extra stämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Medfield Diagnostics AB:s (publ) extra bolagsstämma måndagen den 6 maj 2013 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Beslut om… läs mer

Extra bolagsstämma 6 maj

Kallelse till extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 maj 2013 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg… läs mer

Strokefinder till London

Pressmeddelande 2013-03-07 Medfield Diagnostics inleder samtal med de första brittiska sjukhusen inom Testbeds UK 2012 Som en direkt följd av att blivit utsedda att ingå i Testbeds UK 2012 har… läs mer

Artikel om Strokefinder

Artikel i Affärstidningen Näringslivs Life Science 1-2013 Ny teknik främjar tidig diagnos för att rädda liv Blodpropp eller hjärnblödning? Korrekt diagnos i ett tidigt skede kan rädda liv och förebygga… läs mer

Nytt datum för årsstämma

Medfield Diagnostics AB (publ) meddelar härmed att nytt datum för årsstämma är den 10 juni 2013. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 0709-872 827 eller… läs mer

Ny VD i januari

Ny VD tillträder i januari Styrelsen har utsett Dag Jungenfelt till ny VD på Medfield Diagnostics med tillträde den 1 januari 2013. Hans bakgrund inom forskning och utveckling gör honom… läs mer

Bra resultat i MF02

Andra studien stärker verifiering av Strokefinders förmåga att skilja mellan blödning och propp Medfields andra studie MF02, med syftet att vidare verifiera mikrovågsteknikens förmåga att skilja mellan blödning och propp… läs mer

Fyra frågor

Fyra frågor till Andreas Fhager av Gunilla Brocker Forskningsprojektet ”Strokefinder” ska testas på toppsjukhus i Storbritannien och Irland. Docent Andreas Fhager och professor Mikael Persson, vid Institutionen för signaler och… läs mer

Testbeds UK 2012

Medfield Diagnostics utvald till att medverka i International Testbeds UK 2012 I höst har det svenska exportrådet i Storbritannien och Irland, i samarbete med Vinnova startat pilotprojektet ”International Testbeds UK… läs mer

Strokefinder i GP

”Mössa” hjälper strokepatienter Av Lotta Hohner Varje år drabbas tusentals människor av stroke i Sverige. Med hjälp av patenterad teknik från Chalmers och en mössa ska fler av dem får… läs mer