Interim report Third quarter 2020 (SWE)

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020 Omsättningen uppgick till 5 754 (3 688) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 756 (-5 249) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Equinor upgrades MD100 ”Strokefinder” (SWE)

Medfield och Equinor har träffat ett tilläggsavtal för att reglera uppgradering av MD100 ”Strokefinder” till senaste revision 4.1 Avtalet omfattar de sex instrument som i dag används i strokestudien ”MODS”… läs mer

Press release 2020-09-09 (SWE)

Medfield Diagnostics AB och Offshore Health Services AS har undertecknat ett memorandum of understanding Medfield och OHS är överens om att utveckla marknaden och att marknadsföra och sälja MD100-teknologin inom… läs mer

CEO’s Letter (SWE)

Trots den rådande pandemisituation har vi inom bolaget hanterat följderna av pandemin på ett mycket bra sätt och kunnat genomföra ett flertal bra aktiviteter under sommaren. Produktionen av nya och… läs mer