Företrädesemission 10 dec 2018–9 jan 2019

Erbjudandet i sammandrag Avstämningsdag: 7 december 2018 Sista dag för handel inkl. rätt till teckningsrätt: 5 december 2018 Första dag för handel exkl. rätt till teckningsrätt: 6 december 2018 Företrädesrätt:… läs mer

Delårsrapport Tredje kvartalet 2018

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018 ·         Omsättningen uppgick till 4 336 (6 766) KSEK ·         Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 438 (-2 394) KSEK ·         Resultat… läs mer

Nyhetsbrev från Medfield Diagnostics AB 2018-10-31

Amerikanska patentverket avser att bevilja Medfield Diagnostics patent för system med självlärande klassificeringsalgoritm Det amerikanska patentverket har idag har meddelat Medfield Diagnostics att man har för avsikt att godkänna (så… läs mer