Företrädesemission 10 dec 2018–9 jan 2019

Erbjudandet i sammandrag Avstämningsdag: 7 december 2018 Sista dag för handel inkl. rätt till teckningsrätt: 5 december 2018 Första dag för handel exkl. rätt till teckningsrätt: 6 december 2018 Företrädesrätt:… läs mer

Delårsrapport Tredje kvartalet 2018

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018 ·         Omsättningen uppgick till 4 336 (6 766) KSEK ·         Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 438 (-2 394) KSEK ·         Resultat… läs mer