Visitors from China

Medfield is having visitors from China to discuss business development. We visited also Chalmers University of Technology, Sahlgrenska Hospital and PICTA at Lindholmen Science Park. 

Delårsrapport Andra kvartalet 2018

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018 ·         Omsättningen uppgick till 2 711 (3 855) KSEK ·         Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 635 (-2 329) KSEK ·         Resultat… läs mer

Medfield prisad på Defence TechConnect 2018

Medfield Diagnostics AB har tilldelats 2018 TechConnect Defence Innovation Award vid Defence TechConnect Summit and Expo med motiveringen: Filling a market gap, Medfield Diagnostics is pursuing development, validation and commercialisation… läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2018

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2018-05-24 att föreslå kommande bolagstämma att • föreslå Ole Johansson som ordförande vid stämman, • antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall… läs mer