Medfield expo dates 2019

Medfield will be attending a number of different events and expos in 2019. Here are a few dates where we will be visible.

Outcome of Medfield Diagnostics’ rights issue (Swe)

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där… läs mer

2018 A successful year (Swe)

Medfield Diagnostics sammanfattar året 2018 Medfield Diagnostics AB meddelar att alla väsentliga mål har uppnåtts under 2018. Följande redovisning ger en sammanfattning: Januari Marknaden i Kina utvärderas genom besök i… läs mer

Anmälningssedel för för teckning utan företräde

Länk till digitalt ifyllbar teckningssedel: http://www.medfielddiagnostics.com.hemsida.eu/wp-content/uploads/2018/12/Ifyllbar-Anmälningssedel-för-teckning-utan-företräde_Medfield-Diagnostics-Aktiebolag-publ.pdf Länk till icke digitalt ifyllbar teckningssedel: http://www.medfielddiagnostics.com.hemsida.eu/wp-content/uploads/2018/12/Anmälningssedel-för-teckning-utan-företräde_Medfield-Diagnostics-Aktiebolag-publ-1.pdf