Företrädesemission 10 DEC 2018–9 JAN 2019

Medfield Diagnostics AB offentliggör härmed emissionsmemorandum för företrädesemission 10 december 2018 till 9 januari 2019. Informationsmemorandum presenteras i sin helhet, tillsammans med anmälningssedlar, på hemsidorna www.medfielddiagnostics.com, www.spotlightstockmarket.com samt www.aqurat.se För… läs mer

Rights issue 10 dec 2018–9 jan 2019 (Swe)

Erbjudandet i sammandrag Avstämningsdag: 7 december 2018 Sista dag för handel inkl. rätt till teckningsrätt: 5 december 2018 Första dag för handel exkl. rätt till teckningsrätt: 6 december 2018 Företrädesrätt:… läs mer