VD-brev från Medfield Diagnostics AB 2017-12-21

Utveckling Utvecklingen av MD100 fortsätter med starkt fokus på att göra systemet redo för verifiering, validering av prestanda och vidare CE-certifiering. För att öka kvaliteten i arbetet och för att… läs mer

Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017 Omsättningen uppgick till 6 766 (3 867) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 394 (-3 743) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 2017

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017 Omsättningen uppgick till 4 334 (2 392) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 329 (-2 744) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2017-05-30 att för kommande bolagstämma föreslå Ole Johansson som ordförande vid stämman, att antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara fyra… läs mer

Ny VD i Medfield Diagnostics

Stefan Blomsterberg tar över som ny VD i Medfield Diagnostics från och med den 8 augusti 2017 efter Carl Ekvall. Medfield Diagnostics och Carl Ekvall har kommit överens om att… läs mer