Delårsrapport andra kvartalet 2017

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017 Omsättningen uppgick till 4 334 (2 392) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 329 (-2 744) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2017-05-30 att för kommande bolagstämma föreslå Ole Johansson som ordförande vid stämman, att antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara fyra… läs mer

Ny VD i Medfield Diagnostics

Stefan Blomsterberg tar över som ny VD i Medfield Diagnostics från och med den 8 augusti 2017 efter Carl Ekvall. Medfield Diagnostics och Carl Ekvall har kommit överens om att… läs mer

Årsredovisning 2016

Läs Medfields årsredovisning 2016 Läs revisionsberättelsen 2016

Delårsrapport första kvartalet 2017

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2017 Omsättningen uppgick till 2 658 (1 031) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -201 (-1 336) KSEK Resultat per aktie… läs mer