Sista dag för handel med BTA

Under mars-april 2017 genomförde Medfield Diagnostics AB (publ) en företrädesemission. Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 16 maj 2017 och stoppdagen är… läs mer

Företrädesemission tecknad till cirka 16 MSEK

Företrädesemissionen i Medfield Diagnostics AB (publ) tecknades till cirka 16 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent, varav 57 procent tecknades med företrädesrätt. Medfield tillförs… läs mer

Informationsträff i Göteborg 28 mars

Medfield informerar i samband med företrädesemission på Aktiespararnas Aktiekväll i Göteborg den 28:e mars När:  Tisdagen den 28 mars kl. 15:15–15:45 Var:   Ullevi Lounge, Paradentrén Arrangör:  Aktiespararna Event tillsammans… läs mer

Beslut om företrädesemission

Styrelsen i Medfield Diagnostics AB (publ) beslutade den 10 mars 2017, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en företrädesemission av högst 5 744 568 aktier. Vid full teckning ger emissionen Medfield ett… läs mer

Strokefinder i publicerad studie på patienter med skallskador

Ett studie från institutionen för neurokirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har publicerats i Journal of Neurotrauma http://online.liebertpub.com/doi/10.1089/neu.2016.4869 Studien ”Clinical evaluation of a microwave-based device for detection of traumatic intracranial hemorrhage” inkluderade… läs mer