Press release 2020-09-09 (SWE)

Medfield Diagnostics AB och Offshore Health Services AS har undertecknat ett memorandum of understanding

Medfield och OHS är överens om att utveckla marknaden och att marknadsföra och sälja MD100-teknologin inom offshoreindustrin. Det första aktiviteterna i samarbetet blir att presentera teknologin för ett flertal potentiella kunder samt att gemensamt delta i utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla pre-hospital sjukvård till sjöss.

Offshore Health Services AS är ett bolag inom maritim sjuk- och hälsovård med bas i Trondheim och Hammerfest i Norge. OHS har främst sina kunder inom offshoreindustrin och tillhandahåller bland annat pre-hospitala sjukvårdstjänster till ett större antal energibolag i Europa.

”Medfield är ett intressant bolag med hög potential och vi ser fram emot ett nära och framgångsrikt samarbete” säger Yngvar Andresen, CEO

”OHS är en organisation som är framstående inom snabb sjukvård till de mest kritiska patienterna. Deras kunnande tillsammans med vår teknologi kan bli ett värdefullt erbjudande till marknaden” säger Stefan Blomsterberg.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2020, kl.11.00.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com