Reporting dates (Swe)

Korrigering av tidigare angivna datum

Medfield Diagnostics AB vill härmed meddela följande datum för finansiell rapportering.

2020-­02-­20 Bokslutskommuniké för 2019

2020-­04-­29 Delårsrapport för första kvartalet 2020

2020-­08-­26 Delårsrapport för andra kvartalet 2020

2020-­11-­04 Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020