Förbättrad strokevård

Uppskattningsvis mer än 10 miljoner människor i världen drabbas varje år av stroke och mer än 6 miljoner av dessa dör. Människor som drabbas av stroke är allt yngre och den globala bördan av stroke ökar. Den genomsnittliga livskostnaden för en strokepatient har uppskattats till mellan 55 och 69 tusen dollar, medan den årliga kostnaden för stroke beräknas till 64 miljarder euro i Europa och 34 miljarder dollar i USA.
Förbättrad prehospital diagnostik av stroke kan förkorta tiden till relevant behandling, minska hjärnskador och efterföljande dysfunktion för patienterna och därmed minska kostnaderna för samhället.
Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det berörda området. Syrebristen kan uppkomma till följd av en blodpropp i något blodkärl, en så kallad hjärninfarkt eller ischemisk stroke. Syrebristen kan också vara en följd av en hjärnblödning, det vill säga en bristning i något kärl inne i hjärnan – hemorragisk stroke, eller på hjärnans yta – subaraknoidalblödning. Detta kan leda till fysiska funktionsnedsättningar (såsom förlamning), kognitiva funktionsnedsättningar (såsom språkstörning och minnesstörningar) och psykiatriska tillstånd (såsom depression).

 

 

Traumatisk hjärnskada ökar i en åldrande befolkning

Traumatiska hjärnskador har blivit vanligare på grund av fallolyckor i hemmet i den åldrande befolkningen i västvärlden, medan trafikolyckor som orsak till hjärnskador fortfarande ökar i tillväxtekonomierna.
Varje år drabbas ca 2,5 miljoner människor i Europa av någon form av trauma som leder till hjärnskada. Av dessa kommer 1 miljon att läggas in på sjukhus och 75 000 människor kommer att dö.
I USA uppskattats den årliga kostnaden för traumatiska hjärnskador till mer än 75 miljarder dollar, där kostnaden för funktionshinder och förlorad produktivitet utgör 4 gånger mer än kostnaden för medicinsk behandling och rehabilitering.
Med en förbättrad screening av hjärnskador redan på platsen för olyckan, kan onödigt lidande undvikas. Om transporten går till ett sjukhus som kan ge patienten adekvat traumavård redan från början, kan liv räddas, funktionshinder kan minimeras och pengar sparas för samhället.