”Ägargruppen” föreslår Mats Andersson som ny styrelseordförande i Medfield Diagnostics

Ägargruppen ha tidigare begärt att extra bolagsstämma ska hållas i Medfield Diagnostics Aktiebolag (”Medfield” eller ”bolaget”) och där föreslå att Mikael Persson entledigas som styrelseledamot och styrelseordförande samt att Mats Andersson nyväljs som styrelseledamot.
Mats Andersson har nu accepterat att låta sig föreslås som styrelsens ordförande på den extra bolagsstämman som hålls den 22 december 2023. Övriga styrelseledamöter i Medfield har meddelat att de ställer sig bakom detta förslag.
Mats Andersson har lång erfarenhet från att få fart på försäljningen i små teknikbaserade utvecklingsbolag med koppling till mikrovågsteknik, bland annat Bluetest och SweGaN, inklusive att själv ha arbetat som framgångsrik internationell fältsäljare. Idag är Mats styrelseordförande i det framgångsrika ”scale-up” bolaget Satcube och ledamot i ytterligare tre bolag med världsledande mikrovågsteknik: Brinja, Forsway Scandinavia och Wyld Networks.
”Om jag skulle bli vald vid den extra bolagsstämman så ser jag fram emot att bli styrelseordförande i Medfield, ytterligare ett västsvenskt bolag med en världsledande mikrovågsprodukt som gör stor nytta på en potentiellt mycket stor internationell marknad”, säger Mats Andersson.
Bakgrunden till Ägargruppens förslag är att Ägargruppen anser att Medfield behöver ställa om från att vara ett forskningsinriktat bolag till att fokusera på att kommersialisera bolagets huvudprodukt MD100 Strokefinder och komma igång med försäljningen.
Ägargruppens bedömning är att denna transformering bäst leds av en person som har erfarenhet från att driva försäljning i små utvecklingsbolag till lönsamhet.
Vidare är Ägargruppens bedömning att Mikael Persson har varit avgörande för Medfields tillblivelse och medicinska innovationer, tillsammans med sin kollega Andreas Fhager, men att det nu behövs ett annat ledarskap i styrelsen.
Om förslaget från Ägargruppen röstas igenom ser Ägargruppen fram emot att Mikael Persson och Andreas Fhager vill vara fortsatt engagerade i bolaget även framöver, med sin gedigna tekniska kompetens.
Eventuella frågor till Ägargruppen kan ställas till Christer Jönsson, e-post: christer.jonsson@vellenova.se
För mer information kontakta:
Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.
________________________________________
Denna release skickades av Cision
https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/agargruppen–foreslar-mats-andersson-som-ny-styrelseordforande-i-medfield-diagnostics,c3895796