Andra kvartalet 1 april – 30 juni

Delårsrapport
1 Jan – 30 Juni 2023

Medfield Diagnostics AB (publ)
556677–9871
Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2023.

Q2 2023