Anmälan till emission

Offentliggörande av memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel

Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 27 november 2013, publiceras härmed memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel på Medfield och AktieTorgets respektive hemsida.

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Kort om Medfield Diagnostics AB (publ)
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. En tidig version av Medfields produkt, Strokefinder R10, finns på sjukhus sedan 2010 och används av läkare som bedriver forskning inom stroke.

Ladda ner IM (32 sid) som pdf

Ladda ner 6-sidig information som pdf

Ladda ner särskild anmälningssedel