Användarstudie med Medfield MD100 Strokefinder i ambulansmiljö uppmärksammas i australiensisk tv-media

Medfield Diagnostics meddelar att australiensisk tv-media (NBN News) kommunicerar kring goda erfarenheter från en pågående användarstudie med MD100 Strokefinder i ambulansmiljö. Följ länken för att nå inslaget. https://www.nbnnews.com.au/2024/03/05/world-first-trial-of-new-stroke-care-technology/ .

John Hunter Hospital, New South Wales Ambulance Service och Stroke Alliance genomför en ambulansstudie där man bedömer MD100 Strokefinders användbarhet i ambulansmiljö.

Notera att inom ramen för denna användarstudie tas ingen hänsyn till resultatet från mätningen med MD100 Strokefinder, utan patienten behandlas enligt vanlig klinisk praxis, samt att MD100 Strokefinder ännu inte har marknadsgodkännande i Australien.

Medfield har tidigare i en pressrelease 29 februari i år kommunicerat att NSW Ambulance service i Australien rapporterar om goda resultat från ambulansstudie med MD100 Strokefinder, https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/nsw-ambulance-service-i-australien-rapporterar-om-goda-resultat-fran-ambulansstudie-med-md100-stroke,c3937973  , vilket nu följts upp i tv media enligt ovan.

För mer information kontakta:
Björn Larsson CEO, Medfield Diagnostics AB, tel +46 766 201 725

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.