Artikel om Strokefinder

Artikel i Affärstidningen Näringslivs Life Science 1-2013

Ny teknik främjar tidig diagnos för att rädda liv

Blodpropp eller hjärnblödning? Korrekt diagnos i ett tidigt skede kan rädda liv och förebygga allvarliga komplikationer i ett senare skede för människor som har drabbats av en stroke. Svenska medicinteknikföretaget Medfield Diagnostics har framgångsrikt utvecklat ny teknik för en revolutionerande metod att diagnostisera en stroke. Hjälpmedlet kallas Strokefinder och gör det möjligt att bestämma diagnos tidigare. I själva verket kan svaret erhållas på väg till sjukhuset, med tillgång till rätt diagnosverktyg i ambulansen.

Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Uppskattningsvis drabbas omkring 30 000 personer av en stroke varje år. Ungefär 50 procent av de drabbade har avlidit eller drabbas av allvarliga funktionshinder. Övriga har mer eller mindre komplikationer av olika slag, oftast förändrad motorik och hinder i tal. Bortsett från patienternas lidande, innebär strokebehandlingar en betydande ekonomisk påfrestning på samhället i stort. Beloppet har beräknats till en årlig siffra på 16 miljarder kronor.

Utmaningen – och den möjliga lösningen

Patrik Dahlqvist, VD för Medfield Diagnostics, ger oss en kort beskrivning av problemet i stort: ”Ett kraftigt ökat antal människor skulle överleva och klara sig med färre eller möjligen inga komplikationer om rätt diagnos kan ställas tidigare, vilket leder till rätt behandling sättas in på ett tidigare stadium. Problemet är att en stroke även kan orsakas av blödning. Om behandling ges till en patient med blödning i hjärnan, kan den komplicera tillståndet allvarligt. Därför måste behandlingen inte ges förrän patienten kan röntgas på sjukhuset. Om liknande test kan göras snabbare, dvs på väg till sjukhuset, skulle fler liv kunna räddas ”.

Två miljoner hjärnceller dör varje minut i början av en stroke. Att använda verktyg för tidig diagnos och behandling kan i vissa fall spara upp till en timme, under vilken patienten annars skulle vara mer eller mindre obehandlade.

”Vi har inlett en andra studie i nära samarbete med strokeexperten Jan-Erik Karlsson på institutionen för neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Vi räknar med att ha installerat Strokefinder vid Universitetssjukhuset i slutet 2013, och 2015 kan ambulansversionen sättas in ”.

Att förstå Strokefinder

Medfield Diagnostics Strokefinder bygger på en teknik som utvecklats och patenterats av forskarna Andreas Fhager och Mikael Persson vid Chalmers tekniska högskola. Med mikrovågor av samma typ som de som används i en mobiltelefon kan man identifiera eventuell blödning i hjärnan. Mikrovågorna avges av små antenner placeras inuti en mössa och tolkas med hjälp av programvara som utvecklats av Medfield Diagnostics varefter en diagnos kan fastställas.

Samarbete med vårdgivare

Medfield Diagnostics arbetar på den prestigefyllda Sahlgrenska Science Park, i nära närhet av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utveckling sker till stor del i samarbete med avdelningar på sjukhuset som institutionen för neurologi och Institutionen för neurofysiologi. Intresset för Medfield Diagnostics som företag samt innovation Strokefinder växer snabbt, både bland neurologer och eventuella framtida investerare.

Se originalartikel som pdf

Länk till tidningens hemsida