Bästa poster vid London Trauma Conference 2014

Stefan Candefjord, forskarassistent Nils Petter Oveland vid Universitetet i Stavanger et al. vann nyligen pris för bästa poster vid London Trauma Conference 2014 för deras arbete med att utveckla ny point-of-care diagnostik för pneumothorax med mikrovågsteknik. Postern beskriver pilotstudien där man med ett mikrovågsbälte utvecklat på Chalmers i samarbete med Medfield Diagnostics mätte på den pneumothorax modell som Nils Petter Oveland et al. utvecklat.
Stefan Candefjord forskarassistent Nils Petter Oveland
Projektet är ett samarbete mellan Universitetet i Stavanger/Norsk Luftambulanse/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet och Chalmers/MedTech West/SAFER (Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers) och Medfield Diagnostics. Forskargruppen består av Stefan Candefjord, Mikael Elam, Mikael Persson, Bengt Arne Sjöqvist, Andreas Fhager och Ruben Buendía från Sverige, tillsammans med kollegorna i Norge Nils Petter Oveland, Marianne Oropeza-Moe och Nina Gjerde Andersen.