BioStock Investor Pitch: Medfield Diagnostics

FRE, AUG 11, 2023 08:53 CET
Medfield Diagnostics är ett medicinteknikbolag som utvecklat det första CE-märkta instrumentet för tidig diagnos av stroke. MD100 Strokefinder använder mikrovågsteknik och AI för snabb och korrekt diagnos vid misstänkt stroke. Tiden till rätt behandling är avgörande för patientens möjlighet till rehabilitering. Nu genomför bolaget en företrädesemission om 32,5 Mkr för att etablera produkten på marknaden. Se vd Stefan Blomsterberg presentera bolaget i dag klockan 9.15.

Se hela presentationen på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/08/biostock-investor-pitch-medfield-diagnostics/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se