Bolagets grundare Mikael Persson utses till tf VD i Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics VD Sten Dahlborg avgår med omedelbar verkan på grund av personliga skäl och kommer att tillsvidare ersättas av bolagets grundare Mikael Persson.

Styrelsens ordförande Agneta Franksson kommenterar:

– Det är med sorg vi konstaterar att det av personliga skäl har blivit ohållbart för Sten Dahlborg att fortsätta sin anställning hos Medfield Diagnostics. Sten har på kort tid gjort ett mycket gott arbete och vi beklagar hans frånträde. För styrelsen är det en lättnad och trygghet att Mikael Persson med kort varsel kan åta sig uppgiften att som t.f. VD föra bolaget framåt, vilket gör arbetet med att hitta en ny VD mindre akut. Mikael är väl insatt i bolagets alla processer vilket gör att Medfield Diagnostics kan fortsätta framåt med bibehållet momentum. 

Frågor besvaras av Agneta Franksson, styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB på tel. 070 269 26 47 eller agneta.franksson@head2head.se