Certifiering av Strokefinder MD100 klar

Efter flera månader av tester och utvärderingar har Medfiled Diagnostics nu erhållit certifikat att Strokefinder MD100 uppfyller den internationella standarden för medicinteknisk utrustning.

– Certifieringen är ett kvitto på att Strokefinder MD100 uppfyller de krav på säkerhet och effektivitet som ställs på medicinteknisk utrustning. Det är ett viktigt steg i det långsiktiga produktutvecklings- och kvalitetsarbete bolaget bedrivit de senaste åren, och en nödvändighet för att komma närmare marknad och försäljning säger Dag Jungenfelt, VD på Medfield Diagnostics AB.

Bolaget kan nu CE-märka MD100 för forskningsändamål och fokusera på den internationella multicenterstudie som skall leda fram till certifiering för användning i reguljär vård.

Certifieringen gäller överensstämmelse gentemot IEC 60 601 (3:e utgåvan) och har utförts av Intertek.