Stort intresse när Medfield deltar på konferenserna ESOC och Vitalis.

ESOC står för European Stroke Organisation Conference. En årlig konferens där Europas ledande forskare inom stroke nätverkar och presenterar sina projekt.
Vitalis
Tillsammans med Högskolan i Borås, Ambulansen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Ambulansverksamheten vid SKAS och SÄS, Medfield Diagnostics AB och GM Medical AB driver PICTA – Prehospital ICT Arena, vid Lindholmen Science Park, projektet PreTest som dragit igång efter att ha mottagit finansiering från Vinnova. Under Vitalis visades den mobila testbädden (PreTest) upp och hur MD100 kan integreras i den och i den prehospitala vårdekedjan.