Stort intresse för MD100 och mikrovågstekniken när Medfield Diagnostics AB mäter på friska frivilliga under Europeiska Strokekongressen ESOC i Göteborg.