Diagnos på väg in till sjukhuset sparar värdefull tid för patienten

Per Arnell
— Någonstans i kedjan kommer Strokefinder leda till att vi tjänar tid. Kan undersökningen ske i helikoptern på väg in där beskedet har överförts digitalt till jourhavande röntgenläkare på sjukhuset, kan det innebära att vi får en tidigare diagnos än om patienten ska rulla genom sjukhuset till CT för trombolys, säger Per Arnell.

Narkosläkare Per Arnell, chef för ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen, sammanfattar hur ambulanssjukvården har utvecklats de senaste decennierna.
Läs hela artikeln »