Finwire om Medfield

Nyhetsbyrån Finwires chefsredaktör Mats Hård träffar Medfield Diagnostics VD Dag Jungenfelt.

Medfield Diagnostics vill nå ut i ambulanser, sneglar på USA

Medicinteknikbolaget Medfield Diagnostics, som är nyemissionsaktuellt, har under hösten arbetat vidare med sin produkt MD100 för en så tidig lansering som möjligt. Produkten, som är specialiserad på att diagnostisera stroke snabbt, har ett viktigt år framför sig. Förhoppningen är att MD 100 når ut till kliniker och ambulanser. Emissionslikviden som tagits in skall användas till aggressiva satsningar. Och det är produkten MD100 som skall nå marknaden.

MD100 skall användas vid kliniska stuider och sedan nå en CE-märkning, marknadsaktiviteter för att etablera produkten, fortsatt utveckling av MD100 med sikte på en anpassning så att det går att sälja som en global volymprodukt, kliniska studier utanför strokeområdet. Det är en diger lista för vd Dag Jungenfelt att beta av.

Men produkten är unik. Idag finns det inte någon direkt konkurrent.

– Vi har inte någon riktig konkurrent. Det är bra, men också negativt då det inte är fler som talar om det här. I Düsseldorf såg jag en verksamhet som hade en produkt som var alldeles för stor, men som på sikt kan bli en form av konkurrent. De pratar om samma saker som oss, och det tycker vi är positivt, säger Medfield Diagnostics vd Dag Jungenfelt till Finwire.

I likhet med de flesta medicinteknikbolag säljer företaget inte en produkt som kan plockas ned från hyllan. Området för stroke får betecknas som tämligen smalt. Strategin från Dag Jungenfelts håll är att nå rätt kliniker och rätt strokeläkare.

– Vi måste jobba med flera kliniker samtidigt. Men vi vill inte bara ha patienter. För oss är urvalet av kliniker viktigt. Vi vill nå de som har ett genomslag i nästa skede. Det finns ett antal strokeläkare som är tunga och om de sträcker upp handen går allt fortare, säger Dag Jungenfelt.

– Jag känner mig komfortabel med att vi har en bra diskussion och en bra process. Vi har ganska bra kontakter. Göteborg är framstående exempelvis inom stroke, fortsätter medicinteknikbolagschefen.

Ur ett samhällsnyttigt perspektiv är det ambulanserna som skall ha produkten.

– Det fulla värdet av vår produkt får man ut om man sätter ut den i ambulansen. Den tidigaste punkten för diagnos är när en läkarbil eller ambulans ankommer till platsen där en person kan ha drabbats av stroke, säger han. Han räknar med att produkten på sikt kommer att finnas såväl i ambulanser som på exempelvis akutkliniker. Men den är inte att bara att installera. Det kräver också förändrade rutiner.

– Men det är inte bara vi som vill få ut den i ambulansen för att göra mest nytta. De ansvariga i ambulansvården vill ju ha det, fortsätter Dag Jungenfelt.

I första hand riktas blickarna och energin mot den skandinaviska marknaden, som enligt Dag Jungenfelt skall betecknas som en hemmamarknad. Vid sidan av Skandinavien riktas fokus mot Tyskland och Storbritannien. Men för att komma ut Europa skall CE-märkningen bli klar.

– Vi gör en svensk studie i det första och andra kvartalet. Parallellt med det startar vi upp den internationella studien. Det kommer att ligga till grund för CE-märkningen, säger Dag Jungenfelt.

– Efter det är det svårt. USA-marknaden är såklart väldigt intressant. Vi sneglar redan nu på FDA-godkännande, fortsätter Dag Jungenfelt och uppger att i samband med CE-märkningen skall företaget göra de anpassningar som behövs för att trycka igenom produkten hos det mäktiga amerikanska organet FDA.

Men det är inte bara att erhålla ett godkännande och sedan sälja. Produkten kräver en anpassning såväl på kliniken som i ambulanser, uppger Medfield Diagnostics-chefen. Därav är det viktigt att få rätt kliniker som referenser.

I sitt senaste memorandum skrev företaget att det finns i huvudsak tre alternativ för tillväxt.
1. Fortsatt organisk tillväxt, utan ytterligare kapitaltillskott.
2. Ökad tillväxttakt, genom till exempel ytterligare nyemission.
3. Försäljning av bolaget eller delar av verksamheten till en aktör med globala marknadskanaler.

Enligt Dag Jungenfelt är samtliga aktuella och deras aktualitet beror på hur företaget utvecklas under de kommande åren. Emissionen skall skapa det nödvändiga kapital som gör att företaget kan hålla igång fram till 2015, då också break even väntas nås. Om kapital skall tas in framöver är det inte till forskning utan till ytterligare marknadsbearbetningar.

– Vi vill komma till en punkt där vi antingen kan fortsätta enligt den här utvecklingstakten eller så gör vi en ytterligare nyemission och investerar i en snabbare etableringstakt. Det tredje alternativet är att vi köps upp. Det vi kommer att vara begränsade av oss om exempelvis 18 månader. Det är hur vi skall kunna växa i land för land. Då kan det krävas ytterligare kapital, säger Medfield Diagnostics-chefen.

Enligt Dag Jungenfelt tittar de stora drakarna på bolaget redan. Men Medfield Diagnostics storlek och det faktum att de inte bevisat sig marknadsmässigt gör att produkten inte är riktigt intressant ännu för jättarna. Men han ser inte heller det som självklart att man skall köpas upp för att nå nödvändig distribution.

– Det kommer en punkt där det blir svårt att vara ensam. Då kan man teckna distributionsavtal eller så får man bli en del av något större, avslutar han.

Text: Mats Hård, finwire.se