Företaget

Life-changing technology

Vi är övertygade om att mikrovågsteknik kommer att vara livsavgörande och förbättra stroke- och traumapatienters förutsättningar att återgå till ett normalt liv. Sedan 2005 har Medfield Diagnostics utvecklat mikrovågstekniken mot en första kommersiell produkt som skall detektera stroke och traumatisk blödning i hjärnan. Därmed erbjuds ett bärbart beslutsstöd för ambulanspersonalen som kommer kunna sätta in behandling direkt vid skadeplatsen.

En teknik med stor potential

På Chalmers Tekniska Högskola, avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik, bedriver Mikael Persson och Andreas Fhager lovande forskning inom mikrovågsteknik. En teknik med stor potential som alternativ till dyra bildgivande enheter inom flera segment inom det medicintekniska området.

Medfield Diagnostics är ett innovativt företag med cirka tio heltidsanställda fokuserade på att lansera sin första kommersiella produkt som skall detektera stroke och traumatisk blödning i hjärnan och varje minut gör skillnad.

Flera sjukhus runtom i världen har visat intresse för vår metod och vill genom att medverka i studier bidra till en förbättrad stroke- och traumavård.

Stefan Blomsterberg, VD Medfield Diagnostics

 

 

 

AI utvecklar strokevården

Västra Götalandsregionen bedriver en studie för att verifiera Strokefinder™. De presenterar värdet för både individ och samhället i en film om Malin och Magnus som båda har drabbats av stroke men där livet efter sjukdomen ser väldigt olika ut.
Speltid: 12,5 minuter.

Medfield Diagnostics: Life-changing technology

Vår mission och vision återspeglar sjukvårdens och individens behov, med livskvalitet som ett fokusområde. Vår mission, Life-changing technology, behövs för att göra skillnad. Teknologi som gör livsavgörande skillnad, skapar vi genom att vara banbrytande och att vara det främsta företaget inom pre-hospital detektion av stroke och traumatisk blödning.

Vår vision är att tillhandahålla snabb detektion av stroke och traumatisk hjärnskada tillgängligt överallt för kritiskt sjuka patienter.

Det betyder att vi har utvecklat ett litet och lätt, batteridrivet instrument som med hjälp av mikrovågor och AI gör att sjukvården på mindre än fem minuter kan utvärdera en patient för att sedan avgöra vilket vårdbehov patienten har.

Företagsledning

VD

Björn Larsson

Björn Larsson är en erfaren chef inom ledning, marknadsföring och affärsutveckling, som har haft olika ledande befattningar, senast som VD för Observe Medical ASA, noterat på Oslobörsen. Han har bred erfarenhet inom medicinteknik tidigare från Dentsply, Medtronic och Mentice, samt inom läkemedel och bioteknik hos AstraZeneca och Novo Nordisk. Han har omfattande erfarenhet från kommersialisering av life science startups, både i operativa roller och i styrelseuppdrag. Björn är för närvarande styrelseordförande för Alzinova AB, vice ordförande i IML, samt styrelseledamot i ADI Yoga AB. Björn är oberoende gentemot bolaget och dess större ägare.

Forskningschef

Andreas Fhager

Grundare och docent vid Chalmers där han leder forskningsgruppen inom biomedicinsk elektromagnetik. Andreas avhandling utgör huvudgrunden för Medfields teknologi. Han är företagets tekniske forskningschef med fokus på algoritmer.

Utvecklingschef

Harald Jacobsson

Doktorsexamen i fysik från Chalmers Tekniska Högskola. Har 19 års erfarenhet inom mikrovågsteknik FoU från Ericsson i olika ledande ställningar samt specialisttjänster. Harald är chef för FoU sedan september 2015.

Director of QA/RA

Jessica Ryler

Jessica har en masterexamen i bioteknik från Chalmers tekniska högskola. Hon har 7 års erfarenhet av Quality assurance och Regulatory affairs inom medicinteknik.
Jessica har varit en del av Medfield Diagnostics sedan augusti 2022.

Director of Sales and Marketing

Jonas Liljedal

Jonas har över 15 års erfarenhet från Medtech-industrin inom olika affärs-
drivande positioner och har dessutom en bakgrund som ambulanssjuksköterska.
Jonas kommer inledningsvis att fokusera på och driva säljaktiviteter där Medfield
har upparbetade relationer med nyckelpersoner inom akut strokevård. Jonas
kommer närmast från en liknande tjänst inom Medtech-industrin.

Styrelse

Ordförande

Mats Andersson

Född: 1956
Utbildning: Civ.ing teknisk fysik, licentiatexamen i astronomi, fil.kand i engelsk litteratur.
Erfarenhet: Mats Andersson har över 35 års erfarenhet inom internationell satellit- och telekomverksamhet. Mats har under 20 års tid innehaft olika ingenjörs- och ledningsbefattningar inom Ericsson. Han har tidigare innehaft rollen som verkställande direktör i Bluetest AB, ett bolag som utför tester för MIMO Over-The-Air (OTA), samt innehaft rollen som Site System Manager Radio Base Systems på Huawei Technologies Sweden AB. Mats har även grundat bolaget MUMIMO AB, ett företag med fokus på innovation och affärsutveckling inom 5G, satellitkommunikation och annan trådlös teknik.
Övriga pågående uppdrag: Mats är för närvarande styrelseordförande i Satcube AB och MUMIMO AB. samt styrelseledamot i Forsway Scandinavia AB, Wyld Networks AB, Brinja AB och Bluetest AB

Ledamot

Stefan Jacobsson

Har en stark affärsmässig bakgrund och många års finansiell erfarenhet som bland annat CFO på Vitrolife och grundare av Biolin AB. Stefan innehar för närvarande positionen som VD Jowa AB.

Ledamot

Björn Larsson

Björn Larsson är en erfaren chef inom ledning, marknadsföring och affärsutveckling, som har haft olika ledande befattningar, senast som VD för Observe Medical ASA, noterat på Oslobörsen. Han har bred erfarenhet inom medicinteknik tidigare från Dentsply, Medtronic och Mentice, samt inom läkemedel och bioteknik hos AstraZeneca och Novo Nordisk. Han har omfattande erfarenhet från kommersialisering av life science startups, både i operativa roller och i styrelseuppdrag. Björn är för närvarande styrelseordförande för Alzinova AB, vice ordförande i IML, samt styrelseledamot i ADI Yoga AB. Björn är oberoende gentemot bolaget och dess större ägare.

Ledamot

Göran Roos

Göran Roos är en internationellt verksam industriell och vetenskaplig expert. Han har arbetat som konsult i mer än 50 länder samt haft ledande befattningar i europeiska och USA-baserade bolag. Han har varit rådgivare till näringsdepartementen i flera delstater i Australien och har ett flertal akademiska engagemang som professor. Han är ledamot i styrelsen för Global Centre for Modern Ageing, Adelaide, Australien, han är medlem i advisory board och adjungerad i styrelsen för Staccato Technologies AB, Stockholm, medlem i Australian Academy of Technological Sciences and Engineering (ATSE) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, (IVA). Göran är oberoende gentemot bolaget och dess större ägare.

Ledamot

Mikael Elam

Professor Mikael Elam har en omfattande erfarenhet av att leda kliniska studier avseende forskning inom autonom neurovetenskap.
Han har pulicerat över 130 referentgranskade artiklar.
Mikael är styrelsesuppleant i Miumed AB.