Företaget

Life-changing technology

Vi är övertygade om att mikrovågsteknik kommer att vara livsavgörande och förbättra stroke- och traumapatienters förutsättningar att återgå till ett normalt liv. Sedan 2005 har Medfield Diagnostics utvecklat mikrovågstekniken mot en första kommersiell produkt som skall detektera stroke och traumatisk blödning i hjärnan. Därmed erbjuds ett bärbart beslutsstöd för ambulanspersonalen som kommer kunna sätta in behandling direkt vid skadeplatsen.

En teknik med stor potential

På Chalmers Tekniska Högskola, avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik, bedriver Mikael Persson och Andreas Fhager lovande forskning inom mikrovågsteknik. En teknik med stor potential som alternativ till dyra bildgivande enheter inom flera segment inom det medicintekniska området.

Medfield Diagnostics är ett innovativt företag med cirka tio heltidsanställda fokuserade på att lansera sin första kommersiella produkt som skall detektera stroke och traumatisk blödning i hjärnan och varje minut gör skillnad.

Flera sjukhus runtom i världen har visat intresse för vår metod och vill genom att medverka i studier bidra till en förbättrad stroke- och traumavård.

Stefan Blomsterberg, VD Medfield Diagnostics

 

 

 

AI utvecklar strokevården

Västra Götalandsregionen bedriver en studie för att verifiera Strokefinder™. De presenterar värdet för både individ och samhället i en film om Malin och Magnus som båda har drabbats av stroke men där livet efter sjukdomen ser väldigt olika ut.
Speltid: 12,5 minuter.

Medfield Diagnostics: Life-changing technology

Vår mission och vision återspeglar sjukvårdens och individens behov, med livskvalitet som ett fokusområde. Vår mission, Life-changing technology, behövs för att göra skillnad. Teknologi som gör livsavgörande skillnad, skapar vi genom att vara banbrytande och att vara det främsta företaget inom pre-hospital detektion av stroke och traumatisk blödning.

Vår vision är att tillhandahålla snabb detektion av stroke och traumatisk hjärnskada tillgängligt överallt för kritiskt sjuka patienter.

Det betyder att vi har utvecklat ett litet och lätt, batteridrivet instrument som med hjälp av mikrovågor och AI gör att sjukvården på mindre än fem minuter kan utvärdera en patient för att sedan avgöra vilket vårdbehov patienten har.

Företagsledning

VD

Stefan Blomsterberg

Stefan kommer närmast från Mölnlycke Health Care AB där han arbetat sedan 2012. Stefan Blomsterberg var styrelseledamot i Medfield Diagnostics AB från 2016 till 2017. Han har gedigen kunskap från verksamhet inom medicinteknisk produktutveckling och produktlansering, såväl nationellt som internationellt. I sin roll på Mölnlycke Health Care AB har han varit ansvarig för global projektledning, utveckling och effektivisering av produktutvecklingsprocesser och utvecklingsmetodik. Efter 10 år på Vitrolife AB, där han bland annat varit ansvarig för bolagets infrastrukturella utveckling med M/A och etablering av nya fabriker, bär han också med sig erfarenheter inom flera olika funktioner såsom Logistik, Supply Chain, Inhouse Sales och Distribution.

Forskningschef

Andreas Fhager

Grundare och docent vid Chalmers där han leder forskningsgruppen inom biomedicinsk elektromagnetik. Andreas avhandling utgör huvudgrunden för Medfields teknologi. Han är företagets tekniske forskningschef med fokus på algoritmer.

Utvecklingschef

Harald Jacobsson

Doktorsexamen i fysik från Chalmers Tekniska Högskola. Har 19 års erfarenhet inom mikrovågsteknik FoU från Ericsson i olika ledande ställningar samt specialisttjänster. Harald är chef för FoU sedan september 2015.

Medical Affairs Director

Jenny Höglind

Styrelse

Chairman of the Board

Anders Nordin

Anders Nordin är VD för Transcutan AB och har flera års erfarenhet av marknads, sälj- och ledarroller i både små utvecklingsbolag och globala medtechbolag.

Board member

Mikael Persson

Grundare och majoritetsägare. Professor och ansvarig för gruppen Biomedicinsk elektromagnetik vid Chalmers. Mikael är rådgivare till företaget och handhar utvecklingen av det akademiska nätverket.

Board member

Stefan Jacobsson

Har en stark affärsmässig bakgrund och många års finansiell erfarenhet som bland annat CFO på Vitrolife och grundare av Biolin AB. Stefan innehar för närvarande positionen som VD Jowa AB.

Board member

Bengt Arne Sjöqvist

Professor of Practice i forskargruppen Medicinska signaler och system vid Chalmers Tekniska Högskola. Bengt Arne var en pionjär inom eHälsa i mitten av 1980-talet och har bidragit till att utveckla system och lösningar som nu finns tillgängliga i ambulanser runt om i världen. Med många års erfarenhet av olika chefsbefattningar inom MedTech, har han ett särskilt intresse för att stärka samarbetet mellan den akademiska världen, vårdgivare och industri. Styrelseledamot sedan 2013.

Board member

Erik Brobjer

Erik är en framgångsrik och driven kommersiell ledare med omkring 15 års erfarenhet inom pharma och medicinska applikationer och en gedigen meritlista från flera ledarroller inom sälj, marknad och affärsutveckling både lokalt och globalt. Erik kommer närmast från en tjänst som Global Market Development Director på Mölnlycke Healthcare.

Board member

Claes Beckman

Claes Beckman är grundare och föreståndare för KTHs center för trådlösa system ”Wireless@kth” och gästprofessor inom Antennsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Senior expert vid Icomera AB, Styrelseledamot i Utvecklingsavdelningen AB, H&E Solutions AB och Claes Beckman Consulting AB. Teknisk rådgivare till InCoax AB och Allgon AB.

Board member

Jan Ellevset

Jan Ellevset är född 1955 och har en Master of Economics från Norwegian
School of Economics and Business Administration (NHH). Jan Ellevset är
Investment Director på Equinor med över 20 års erfarenhet av
bolagsutveckling.