Forskningsavtal mellan Medfield Diagnostics AB, Hunter Medical Research Institute och Hunter New England Local Health District i Australien

Medfield Diagnostics AB, Hunter Medical Research Institute och Hunter New England Local Health District i Australien, har träffat ett forskningsavtal kopplat till de två Strokefinder MD100 system som tidigare levererats. Samarbetet målsättning är att etablera Medfield Strokefinder system som ett prehospitalt triangeringsstöd och på sikt även som ett diagnostikverktyg för att detektera intrakraniella blödningar hos individer med kliniska symtom på stroke och trauma.

-Det är roligt att vara med och utvärdera denna spännande teknologi. Vi ser att den kan komma att få stor betydelse i ett land som Australien där det ofta är långa avstånd till sjukhusen, säger Michael Nilsson, Director, Hunter Medical Research Institute.

-Det är väldigt roligt och stimulerande att så internationellt framstående kliniska forskare har valt att samarbeta med oss, säger Mikael Persson styrelseordförande i Medfield Diagnostics.

Medfield Diagnostics har utvecklar en serie instrument – Strokefinder – som potentiellt möjliggör att triagering, diagnos och behandling kan flyttas från de stora sjukhusens specialistavdelningar ända ut i ambulansen. För både stroke och trauma det viktigt med tidig diagnos för att styra till rätt vårdprocess och sjukhus då varje minut av förkortad tid till rätt typ av vård är av yttersta vikt. Strokefinder serien av instrument är portabla, trådlösa, mikrovågsbaserade instrument som siktar mot pre-hospital vård. Instrumenten har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt vilket, i sin tur, medför stora ekonomiska kostnadsbesparingar för samhället i form av räddade liv och minskad rehabilitering. Strokefinder använder mikrovågor och är utrustade med antenner som sänder och tar emot signaler som potentiellt kan visa om en stroke orsakats av en blödning eller en blodpropp och om en traumatisk hjärnskada har lett till blödning.

Frågor besvaras av Mikael Persson, Styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB på tel. 070 3168161 eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com . För mer information http://www.medfielddiagnostics.com.hemsida.eu/  

Denna information är sådan information som Medfield Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017.