Första patienten med nya Strokefinder MD100

Medfield Diagnostics har nu inlett den kliniska studie som skall validera de förbättringar som införts på företagets nya produkt, Strokefinder MD100. Studien är igång på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Inom kort kommer även Kärnsjukhuset i Skövde att ingå i studien.

Den första patienten inkluderades på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Detta var första gången som Strokefinder MD100 användes i samband med diagnos av akut stroke.

– Jämfört med Medfields tidigare versioner av Strokefinder är det nya instrumentet mycket mer lättanvänt och upplevs nu som en färdig produkt. Det kommer därför att vara väsentligt lättare att nu hantera Strokefinder i de ofta stressade situationer som uppstår vid akut stroke, säger överläkare Zoltan Fekete vid Södra Älvsborgs Sjukhus.

Syftet med studien är initialt att generera underlag för CE-märkningen av Strokefinder MD100, men studien planeras även att fortsätta under första halvan av 2015, för att ytterligera bygga klinisk evidens.