Friska försökspersoner sökes till studie

Friska personer till studie sökes

Medfield Diagnostics utvecklar ett instrument för att hitta ischemi eller blödningar i hjärnan hos personer som drabbats av stroke eller utsatts för trauma. Instrumentet är tänkt att användas i ambulans eller på akutmottagning för att snabbt och säkert kunna ställa rätt diagnos och ge rätt vård. Idag finns inget liknande instrument som kan assistera ambulans- och hälso- och sjukvårdspersonal för snabb bedömning.

Instrumentet använder sig av en maskinlärande algoritm som tränas för att lära sig skilja på en frisk hjärna och en med stroke eller blödning efter trauma. Därför behövs Din hjälp för att samla data genom att utföra mätningar med instrumentet på en frisk hjärna.

Vi söker Dig som är:

  • 45 år eller uppåt.
  • Frisk och sedan tidigare inte drabbad av skada i hjärna eller tidigare genomgått något ingrepp i hjärnan.
  • Inte är gravid eller ammande.

Läs mer om hur studien går till och hur du anmäler dig