Infoträffar

I samband med förestående företrädesemission kommer Medfield Diagnostics AB (publ) att delta i informationsträffar och webbhearing för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner.

  • 21 maj 2013 klockan 15:30-16:00 – Stora Analyskvällen i Göteborg, Vasagatan 1 (Handelshögskolan)

För anmälan till eller ytterligare information om ovanstående analyskväll: http://www.aktiespararna.se/ANALYSKVALLGBG

  • 22 maj 2013 klockan 18:00 – Torgdag på Scandic City Nyköping (Mössmakaren)
  • 23 maj 2013 klockan 18:00 – Torgdag, Salagatan 18A Uppsala (gamla polishuset)
  • 28 maj 2013 klockan 18:00 – Torgdag på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 Stockholm
  • 30 maj 2013 klockan 10:00 – Webbhearing på AktieTorgets hemsida

För anmälan till eller ytterligare information om ovanstående informationsträffar, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission AB, E-post: anmalan@sedermera.se, Telefon: 0431-47 17 00

Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Medfield i samband med företrädesemissionen.
För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission AB, 0431-47 17 00 eller nyemission@sedermera.se

Övriga frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB, 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com