Integritetspolicy

Juni 2019

Medfield Diagnostics (härefter ”Medfield” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig avseende de personuppgifter du lämnar till oss genom denna webbplats. Därmed ansvarar vi för att hanteringen av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) EU 2016/679 som trädde i kraft inom EU 25 maj 2018.

Vilka vi är

Denna webbplats ägs och drivs av Medfield Diagnostics AB, med huvudkontor på Medicinaregatan 8B, 413 90 Göteborg, Sverige.

info[a]medfielddiagnostics.com

+46 (0)31-16 06 68

Behandling av personuppgifter

Syfte

De personuppgifter och den information vi samlar in om våra kunder och besökare (”Besökaren”) på vår webbplats kan användas av nedanstående anledningar:

  • Att med hjälp av cookies ge en personlig användarupplevelse så att webbplatsen ska fungera som tänkt i Besökarens webbläsare och för att kunna samla in statistiska data om webbtrafik och om Besökarens beteende på Medfields webbsidor (läs mer i avsnitt Cookies nedan).
  • Upprätthålla vår affärsrelation med dig med hjälp av vårt system som administrerar kundkontakter samt övriga intressenter. Det kan inkludera både administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett kundtjänstärende och marknadsföringskommunikation som riktas direkt till dig om det är tillåtet enligt lag.

Vi kan komma att kombinera information som vi samlar in för att ge en smidigare och personligt anpassad upplevelse.

Personuppgifter

Besökaren på Medfields webbplats kan ombes att ange personuppgifter som t ex namn, e-postadress och telefonnummer. Vi samlar endast in personlig information för att kunna svara på frågor från Besökare, förbättra vår webbplats, tillhandahålla efterfrågad information om Medfields produkter eller information som kan vara av intresse för Besökaren.

Personuppgifter är information som gör det möjligt att eller som rimligen skulle kunna användas att identifiera dig och som lämnas på och/eller samlas in via Medfields webbplats. Uppgifterna lagras i åtkomligt format.

Medfield kommer under inga omständigheter att använda cookies eller andra metoder för att samla in personuppgifter utan samtycke från Besökarna.

Personuppgifter vid rekrytering

I samband med rekrytering lagras det personuppgifter och tillhörande information som anses lämplig i syfte att skapa en effektiv rekryteringsprocess.

De personuppgifter vi behandlar är information som inhämtas från publika källor samt information som sökande aktivt tillhandahåller oss vid kontakt. Dessa personuppgifter används enbart av de på Medfield som aktivt arbetar med rekrytering.

Vi sparar sökandes personuppgifter så länge som vi anser att en viss kandidat kan vara aktuell för våra tjänster. Läs om radering i avsnitt Dina individuella rättigheter nedan.

Konfidentialitet

Medfield behandlar dina personuppgifter som privat information och driver vår webbplats i syfte att behandla all insamlad information som konfidentiell och i enlighet med gällande lagar och bestämmelser om integritetsskydd.

Medfield kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkra att denna information behandlas på ett säkert sätt.

De som kan få tillgång till dina personuppgifter är ett begränsat antal av Medfields medarbetare och tredje parter som Medfield har anlitat för att utföra vissa tjänster. Vi utbildar våra medarbetare om vikten av sekretess och hur de ska hantera kunddata korrekt och säkert. Om problem skulle uppstå i hanteringen av informationen kommer vi snabbt att vidta rimliga korrigerande åtgärder.

Lagring

De kriterier som används för att avgöra hur länge det är nödvändigt att dina personuppgifter lagras är:

  • för att upprätthålla vår affärsrelation med dig,
  • leverera det marknadsföringsmaterial som du har beställt,
  • för att efterleva lagkrav, inklusive i samband med ett avtal eller en leverans av medicinteknisk produkt eller
  • ett år efter senaste kundkontakten med Medfield.

Dina individuella rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Medfield behandlar om dig, liksom om omfattningen av och syftet med denna behandling. Medfield är skyldigt att på begäran, kostnadsfritt en gång per kalenderår, tillhandahålla sådan information. Du kan närsomhelst begära att vi tar bort eller att vi rättar din personliga information från våra nuvarande register.

Vänligen meddela oss om dina önskemål genom att kontakta oss på ett av de sätt som anges under rubriken ”Vilka vi är” ovan.

I syfte att följa lagen och kunna uppfylla garantiåtaganden och dylikt, så behåller vi vissa personuppgifter som du lämnar in i samband med kommersiella transaktioner.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Medfield kommer inte att sälja, hyra ut eller föra vidare dina personuppgifter med någon tredje part, med undantag för tredje part som levererar tjänster och/eller utför konsultuppdrag på uppdrag av Medfield. Tredje part kan då på uppdrag av Medfield få samla in, spåra och behandla information som tillhandahålls av Besökaren för de syften som anges i denna policy.

När tredje part hanterar dina personuppgifter kommer Medfield att vidta rimliga skyddsåtgärder.

Marknadsföring

Medfield kan fråga om Besökaren tillåter att informationen används för Medfields nyhetsbrev, i marknadsundersöknings- och/eller marknadsföringssyfte och liknande. Du kommer dock alltid ha rätt att säga nej till sådana förfrågningar eller att ångra dig.

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som placeras i din dator för att på olika sätt komma ihåg dig och ditt besök samt bidra till en bättre upplevelse och funktionalitet för dig. En webbplats som innehåller cookies kan med hjälp av dessa samla in information om dina besök på webbplatsen utan att du aktivt lämnar sådan information (s k passiv insamling).

Det finns tre typer av cookies

Permanenta cookies lagras under en längre period (högst 24 månader). De används t ex för att hemsidan ska känna igen dig och de val du gjorde vid ett tidigare besök.

Temporära cookies lagras tillfälligt när du besöker en webbplats. De används t ex för att hålla reda på vilket språk du valt. Temporära cookies lagras inte utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Tredjeparts-cookies kommer från tredje part, alltså från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen. De används t ex för webbstatistik och annonsering med syfte att samla in statistik om besökarnas aktivitet på nätet.

Mer information om cookies finns att läsa på tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsens hemsida https://www.pts.se/

Medfield och cookies

Medfields webbplats innehåller alla tre typer av cookies, dvs både permanenta och temporära cookies. Informationen i dessa cookies är enbart knuten till din dator (via din IP-adress) och ditt besök på Medfields webbplats. Även tredjepartscookies från betrodda leverantörer används (se nedan).

Syftet är med dessa cookies är att för webbplatsen ska fungera som tänkt i din webbläsare och för att kunna samla in statistiska data om webbtrafik och om besökarnas beteenden när de går in på Medfields webbsidor.

Medfield använder sig av Google Analytics (tredjeparts-cookie) i syftet att samla in statistik för Medfields räkning om hur besökarna använder vår webbplats. Vi kan använda informationen till att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information som varifrån besökarna har kommit till webbplatsen (inklusive din IP-adress), antalet besökare på webbplatsen samt vilka sidor de har besökt. Information som erhålls med hjälp av Google Analytics hanteras och lagras på Googles servrar i USA.

Välja bort cookies

Du kan blockera cookies i din webbläsares inställningar. Notera att de flesta webbläsare automatiskt accepterar cookies. Om du väljer att blockera cookies och plug-inprogram kommer du ändå att kunna använda Medfields webbplats, men vi kan inte garantera att den kommer att fungera helt korrekt.

Om du inte samtycker till att data samlas in av Google Analytics kan du blockera denna funktion genom att klicka på följande länk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Externa länkar

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar osv). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om du har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Om denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, så godkänner eller ansvarar Medfield inte för innehållet eller integritetspolicyn som gäller för dessa webbplatser.

Förändringar i Integritetspolicyn

Utan att det påverkar dina rättigheter enligt tillämplig lag förbehåller sig Medfield rätten att göra ändringar som återspeglar tekniska förändringar och framsteg, lagar och regler samt god affärssed i denna Integritetspolicy.

Vid ändringar uppmärksammas du om detta genom att Integritetspolicyns aktuella datum synligt högst upp uppdaterats. Besökaren ansvarar själv för att regelbundet besöka webbplatsen och hålla sig informerad om eventuella förändringar.