Investerarträffar

I samband med Medfields planerade företrädesemission kommer Medfield informera om bolagets framtidsplaner på ett antal investerarträffar samt hålla en webbhearing via AktieTorget.

AktieTorgdag i Göteborg
Var: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65
När: 27 november kl 18.00
Anmälan via: Vast@aktietorget.se

Webbhearing på AktieTorgets hemsida
Var: www.aktietorget.se
När: 2 december kl 10.00

AktieTorgdag i Nyköping
Var: Scandic City Nyköping, Brunnsgatan 31
När: 3 december kl 17.00
Anmälan via: stenwkonsult@gmail.com

AktieTorgdag i Stockholm
Var: Scandic Anglais Hotell
När: 4 december kl 15.30
Anmälan via: eva@aktietorget.se alt på tel 08-545 038 05

AktieTorgdag i Uppsala
Var: Salagatan 18 A, Uppsala
När: 5 december kl 18.00
Anmälan via: jan.frischenfeldt@aktietorget.se eller tel. 0708–79 65 37

Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com