Marknadsmeddelande 121/17 – Sista dag för handel i Medfield Diagnostics AB:s BTA

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, MEDF BTA, är den 16 maj 2017.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn:             MEDF BTA
ISIN-kod:               SE0009722960
Orderboks-ID:      134903
Sista handelsdag: Den 16 maj 2017.

Stockholm den 10 maj 2017

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se