Marknadsmeddelande 308/18 – Information om företrädesemission i Medfield Diagnostics AB

Den 5 december 2018 var sista dag för handel i bolagets aktie (MEDF) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 6 december 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nittosex (96) teckningsrätter, berättigar till teckning av tio (10) nya aktier, för 4,0288 SEK (10:96 á 4,0288 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 11 december 2018 till och med den 7 januari 2019.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 11 december 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 10 december 2018 till och med den 9 januari 2019.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: MEDF TR
ISIN-kod: SE0012012227
Orderbok-ID: 4SNY
CFI: RSSXXR
FISN: MEDFIELD/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 11 december 2018
Sista handelsdag: 7 januari 2019
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: MEDF BTA
ISIN-kod: SE0012012235
Orderbok-ID: 4SNX
CFI: ESNUFR
FISN: MEDFIELD/SH
Handelsperiod: 11 december 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Stockholm den 6 december, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com