Marknadsmeddelande 54/17 – Information om företrädesemission Medfield Diagnostics AB

Sista dag för handel i bolagets aktie, MEDF, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 15 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 16 mars, 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 4,00 sek per aktie. (1:3 á 4,00 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 22 mars 2017 till och med den 3 april 2017. Teckningstiden är den 22 mars 2017 till och med den 5 april 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 22 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: MEDF TR
ISIN-kod: SE0009722952
Oderboks ID: 134902
Första handelsdag: 22 mars 2017
Sista handelsdag: 3 april 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: MEDF BTA
ISIN-kod: SE0009722960
Orderboks-ID: 134903
Handelsperiod: Den 22 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT