MD 100 Strokefinder placeras på kliniker i Aten

Enligt pressmeddelande den 27 oktober har FlexMed, som blivande distributör, lagt en första order på tre MD100 Strokefinder. Instrumenten kommer att placeras på neuro-avdelningen på ett privat sjukhus i Aten samt på triageringsenheten – intensivvårdsavdelningen på ett publikt sjukhus i Aten.

Personalen på sjukhusen ska genomgå utbildning under ledning av Medfield. Instrumenten ska sedan ingå i en användarutvärdering för att samla data och erfarenheter i syfte att skapa faktaunderlag. Underlagen ska ligga till grund för utveckling av nya vårdprotokoll för att kunna implementera MD100 Strokefinder på sjukhus.

”Det är en viktig arbeta nära våra användare och att vara delaktig i att skapa förutsättningar för att bygga en marknad med en ny produkt. Förutsättningarna för detta bedöms vara mycket goda i Grekland” säger Jonas Liljedal Director of Sales and Marketing på Medfield Diagnostics.

Den grekiska ö-världen består av flera tusen öar, varav ungefär 200 är bebodda. För att snabbt kunna understödja svårt sjuka människor i ö-världen krävs beslutsstödsystem som hjälper pre-hospitala sjukvårdsenheter att fatta rätt beslut. Inom strokevården är rätt beslut i rätt tid helt avgörande för vårdutfallet.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.