MD 100 Strokefinder ska ingå i ett Interreg-projekt Sverige-Norge

ONS, OKT 11, 2023 08:25 CET
Medfield Diagnostics AB (publ) skall deltaga tillsammans med Prehospital ICT Arena (PICTA) i ett Svensk-Norskt samarbete som ska undersöka hur MD100 Strokefinder kan användas som beslutsstöd för patienter med misstänkt stroke. MD100 Strokefinder är ett CE-märkt och AI-baserat instrument för diagnos av stroke och ska i studien användas inom ambulanssjukvården. Instrumentets effektivitet ska under första halvåret 2024 utvärderas i relation till nuvarande arbets- och vårdprocesser.

Studien är en del av EU-projektet Kontiki – Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd för patienter och hälso- och sjukvård som finansieras av Interreg Sverige-Norge och leds av Högskolan i Borås och Høgskolen i Østfold.

”Projektet utvecklar kunskaper och erfarenheter som är viktiga för att fortsätta implementera MD100 Strokefinder i klinisk användning”, säger Jonas Liljedal, Head of Marketing & Sales på Medfield.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.