MD100 Strokefinder användbarhet på högt belastade akutmottagningar bekräftad i användarstudie i Grekland och publicerad i vetenskaplig tidskrift

Resultaten från en multicenter användarstudie är nu publicerade i tidskriften Medical Devices: Evidence and Research, Dove Medical Press Ltd. https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=97251

Syftet med studien var att undersöka MD100 Strokefinders användbarhet som ett point-of-care device vid stroke-triagering i en tungt belastad akutmottagningsmiljö. Studien bedrevs på två offentliga sjukhus i Athen, Nikaia General Hospital och Nea Ionia Hospital. Studien inkluderade totalt 71 patienter. Inom ramen för användarstudien togs ingen hänsyn till resultatet från mätningen utan patienten behandlades enligt vanlig klinisk praxis. Ansvarig prövare för studien och huvudförfattare till artikeln är Dr. Dimitrios Tsiftsis, läkare vid Nikaia General Hospital.

Huvudsakliga resultaten från studien

  • MD 100 Strokefinder kan användas på ett säkert sätt som triageringshjälpmedel vid misstänkt Stroke i en högt belastad akutmottagningsmiljö
  • Undersökningen kan göras utan att störa andra pågående undersökningar eller ingrepp.
  • Undersökningen orsakade inte ytterligare förseningar i patientens vårdprocess

I artikeln konkluderas vidare att “The MD100 Strokefinder by Medfield Diagnostics AB fulfills all the prerequisites to be considered a point-of-care device even in the busiest emergency departments. It is easy to use, portable and durable.”

En interim-analys av studien har tidigare publicerats av bolaget genom en pressrelease 5 juli 2023. https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/vardefulla-erfarenheter-fran-anvandarstudie-med-md100-strokefinder-pa-akutmottagning-i-aten,c3800624

För mer information kontakta:
Björn Larsson CEO, Medfield Diagnostics AB, tel +46 766 201 725

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.