Medfield Diagnostics AB (publ) meddelar utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2

TIS, JUL 11, 2023 08:00 CET
Den 3 juli 2023 avslutades utnyttjandeperioden för Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ):s (”Medfield”) teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”). Inga Teckningsoptioner utnyttjades.

En (1) Teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny aktie i Medfield, till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Inga Teckningsoptioner utnyttjades, därmed emitteras inga nya aktier med stöd av Teckningsoptionerna.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.