Medfield Diagnostics AB (publ) och Flexmed Technologies Innovations IKE har skrivit ”memorandum of understanding” gällande samarbete

Medfield och FlexMed har skrivit ett ”Memorandum of Understanding” för att påbörja förhandlingar om att ingå ett distributörsavtal där FlexMed ska verka som distributör i Grekland för Medfields produkter. FlexMed är en organisation under stark utveckling och har ett mycket intressant affärsnätverk inom Medfields område. Medfield är ett företag specialiserad på beslutsstödsystem för diagnos av akut stroke i en pre-hospital och hospital miljö. Tillsammans ska bolagen bidra till att ytterligare effektivisera den akuta strokevården i Grekland och medelhavsområdet. Parterna är överens om att man ska vara klar med ett distributörsavtal under oktober månad i år.

”Det ska bli spännande att börja utveckla ett distributörssamarbete med FlexMed. Det finns stora utmaningar i att upprätthålla en kvalificerad akut strokesjukvård i den grekiska övärlden som befolkas och besöks av ett stort antal grekiska invånare och turister. Här kommer Strokefinder verkligen till sin rätt”, säger Stefan Blomsterberg VD för Medfield Diagnostics AB

”It is an honour for my company to be part of the development of such a promising technology that will add value to the quality of lives of the Greek patients”, says Mr Nektarios Triantafyllakis, MD FlexMed.

Stroke är ett tillstånd där blodtillförseln till hjärnan störs, vilket resulterar i syresvält, hjärnskador och funktionsförlust. Det orsakas oftast av en propp i en artär som förser hjärnan med blod. Det kan också orsakas av blödning när ett sprucket kärl får blod att läcka in i hjärnan. Stroke kan orsaka bestående skador, inklusive partiell förlamning och försämring av tal, förståelse och minne. Den del av hjärnan som påverkas och under hur lång tid blodtillförseln har stoppats påverkar typen och svårighetsgraden av funktionshinder.

Stroke i Grekland

  • Incidensen är 16 095 per år, 69,1/100 000 invånare. Bedöms öka med 19% till 2035.
  • Prevalensen är 69 028 per år. 352,6/ 100 000 invånare. Bedöms öka med 13% till 2035.
  • Dödligheten är 19 350 dödsfall på grund av stroke per år. 69,6 per 100 000 invånare. Bedöms öka med 24% till 2035
  • Mycket lågt antal strokeenheter och stor regional diskrepans, samt ingen central policy för räddningstjänst eller utbildning av ambulanspersonal
  • Inga nationella riktlinjer för behandling av akut stroke; de flesta neurologiska avdelningar använder lokala protokoll baserade på AHA/ASA-riktlinjer
  • Neurological Society och Hellenic Society of Cerebrovascular Diseases anordnar årliga regionala kampanjer för förebyggande av stroke
  • Mycket litet antal kvalificerade strokecenter trots införandet av ”stroke unit beds” inom vissa krans-/kardiovaskulära enheter
  • Frivilliga organisationer stödjer lokala patienter och familjer med livet efter en stroke

Källa: https://www.safestroke.eu/wp-content/uploads/2017/12/SAFE_STROKE_GREECE.pdf

Stroke i världen

Stroke har redan nått epidemiska proportioner. Globalt kommer 1 av 4 vuxna över 25 år att få en stroke under sin livstid. 12,2 miljoner människor världen över kommer att få sin första stroke i år och 6,5 miljoner kommer att dö som ett resultat av stroke. Över 110 miljoner människor i världen har drabbats av stroke.

Incidensen av stroke ökar markant med åldern, men över 60 % av alla stroke drabbar personer under 70 år och 16 % drabbar personer under 50 år.

En av de främsta kliniska riskfaktorerna för stroke är högt blodtryck till följd av åderförkalkning. Det finns många andra riskfaktorer, inklusive tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosam kost, skadlig användning av alkohol, förmaksflimmer, förhöjda blodfetter, fetma, genetisk disposition, stress och depression.

Källa: https://www.world-stroke.org

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.