Medfield Diagnostics AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Medfield Diagnostics AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022 med tillhörande revisionsberättelse finns från och med i dag tillgänglig på bolagets hemsida www.medfielddiagnostics.com och på bolagets kontor.
För mer information kontakta:
Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.
________________________________________
Denna release skickades av Cision
https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/medfield-diagnostics-ab–publ–publicerar-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2022,c3768645

ÅR 2022 Final som pdf
________________________________________