Medfield Diagnostics AB (publ), St Olavs sjukhus och Trondheim Emergency Department Research Group (TEDRG) har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) om strategiskt samarbete

Medfield Diagnostics, St Olavs sjukhus och Trondheim Emergency Department Research Group (TEDRG) har skrivit en avsiktsförklaring om att undersöka möjligheterna för gemensamma projekt vilket kommer att premiera både användarerfarenhet samt möjlighet att bevisa den kliniska nyttan med MD100 Strokefinder.

Bevis av klinisk nytta är viktigt för Medfield eftersom det är centralt för sjukvårdens beslut om ett brett införande och därmed för att möjliggöra framtida volymsförsäljningar.

Potentiella projekt kommer att definieras inom ramen för detta avtal med start i början av 2024.

St Olavs sjukhus är ett av Norges större universitetssjukhus med c.a 1000 sängplatser och 62 100 inlagda patienter under 2022. Upptagningsområdet omfattar över 310 000 invånare.

Trondheim Emergency Department Research Group (TEDRG) är en nyetablerad grupp med forskare från NTNU (Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet) och kliniker från St Olavs sjukhus i Trondheim. TEDRG har fyra huvudsakliga intresseområden:

  • Förutsäga och hantera patienttillströmning och trängsel på akutmottagningen
  • Förbättra patienthanteringsstrategier på akuten
  • Skapa nya modeller inom akutmedicinsk utbildning för studenter och personal
  • Förbättra personalens välbefinnande och arbetsmiljön på akutmottagningen

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med en så väletablerad organisation som Sankt Olavs sjukhus och TEDRG. Vi är övertygade om att det är den här typen av samarbeten som kommer utveckla, dokumentera och bevisa klinisk nytta med MD100 Strokefinder.”, säger Jonas Liljedal, Director of Sales and Marketing Medfield Diagnostics.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.