Medfield Diagnostics AB (publ) tecknar Memorandum of Understanding med företaget GS Medical avseende utvalda regioner i Italien

Medfield Diagnostics AB och GS Medical har idag kommit överens om att tillsammans undersöka marknaden och hitta försäljningsmöjligheter för MD100 Strokefinder i utvalda regioner i Italien. Första steget blir att hitta en lämplig site för PoC (Proof of Concept) i Italien, detta arbete kommer att påbörjas omedelbart efter sommarsemesterperioderna.
Medfield har, som tidigare kommunicerats, även ett aktivt MoU med det italienska bolaget Promed s.r.l i Turin. Tillsammans med GS Medical ökar Medfield möjligheterna till försäljning och marknadsföring av MD100 Strokefinder i merparten av Italiens regioner.
I Italien finns cirka 130 strokecentra spridda över 20 regioner. Under 2018 rapporterades mer än 12 000 IVT (intravenös trombolys) samt mer än 4300 EVT-procedurer (endovaskulär trombektomi).
År 2017 var strokeincidensen över 70 000 patienter, strokeprevalensen var över 350 000 patienter samt över 75 000 strokerelaterade dödsfall. Sedan 2016 har förekomsten av stroke ökat från 4,1 till 4,7%
GS Medical är ett Milanobaserat företag verksamt i större delen av Italien sedan 20 år. Försäljningen stöds av en effektiv marknadsföring av produkter, som genomförs genom direktförsäljning till kvalificerad medicinsk och prehospital personal samt överläkare vid sjukhusenheter och administrativa och finansiella avdelningar. Vetenskaplig verksamhet bedrivs genom ständigt deltagande i mässor och konferenser och en grundlig utforskning av innovativa lösningar inom det medicinska området. Under de kommande åren kommer GS MEDICAL att fortsätta att förnya sig, hålla jämna steg med de senaste uppdateringarna i en ständigt utvecklande sektor och förbättra sin tillförlitlighet och effektivitet hos lokala intressenter.
”Italien är regionalt orienterat när det gäller hälso- och sjukvård och tillsammans med GS Medical och Promed har vi nu ökat våra möjligheter att täcka merparten av Italien. Detta passar mycket väl in i Medfields ambition och strategi att sätta bolaget i en position där vi kan erbjuda MD100 Strokefinder-teknologin till hela den italienska marknaden”, säger Jonas Liljedal, Director of Sales and Marketing på Medfield Diagnostics.

Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-13 15:56 CET.
För mer information kontakta:
Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.